Pohjois-Iin historiaa(pdf)


Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY


Maatalousjuhlassa 23.8.1957

KYLÄMME POHJOIS-II 

Pohjois-Iin kylä sijaitsee Iin kunnassa Iijoen pohjoispuolella osaksi Iijokea seurailevana ja osaksi ns. vanhan E4-tien varrella.Kylä alkaa idästä Raasakan voimalaitokselta ja jatkuu pohjoiseen Kemiläisen tilan tienoille, etelässä kylän rajana virtaa Iijoki ja läntisenä rajana on aukea meri lukuisine pienine saarineen, joista osa kuuluu Natura 2000 suojeluohjelmaan.

Pohjoisessa maiseman valttina ovat metsät, suot ja peltoaukeamat molemmin puolin nelostietä. Pohjoispuolella on myös nelostien toiseksi pisin suora noin 7 kilometriä.

Pohjois-Iin kylä on hajallaan, eri kylien muodostuma ja selkeää kyläkeskustaa ei varsinaisesti ole ollut, mutta Pohjois-Iin koulusta on tullut vähitellen kylämme keskus kylätupineen. Koululla opiskelee lukuvuonna 2018-2019 104 oppilasta ja kaudella 2019-2020 100 sekä koulun johtaja ja viisi opettajaa. Koulu sijaitsee Iijoen pohjoispuolella noin kolme kilometriä Iin kuntakeskuksesta Virkkulantien varrella. Monen vuoden odottelun jälkeen valmistui syksyllä 2018 koululle myös uusi Akolan liikuntasalirakennus, jossa on myös koulun opetustiloja. Vuonna 2017 30-vuotisjuhlassamme julkistimme alkuperäisen pohjoisiiläisen Pertti Huovisen kirjoittaman kylähistorian ” Meijän Pohojos-Ii”.

Kylämme jakaantuu viiteen erilliseen kyläyhteisöön, joita ovat HIIVALA, KONI - Veijola, Vasikkasaari, Piukkula, Koni, Pukkinokka, Finninkari, KANTOLA - Koppeli, Päkkilänkangas, Paasonranta, Öljymäki, Penttilänkorpi, Mäki, Pikkumäki, Kemiläinen, Leisto, Ristimäki, Kantola, Kuninkaanniemi, Tyykiluoto, Perso ja VIRKKULA - Paakkari, Junnila, Akola, Tiiro, Käyrä sekä 4-TIE - Myllyharju, Korpiniitty, Tontinharju.

Pohjois-Iin "eteläisimmät" osat - Koni ja Hiivala - sijaitsevat suhteellisen lähellä Iin kunnan kuntakeskusta noin 2 kilometrin päässä, kun taas kylän pohjoisimmista osista voi olla matkaa kuntakeskukseen 5-13 kilometriä.

Kylässämme rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti kylänraitin varrella, poikkeuksena Päkkilänkangas, jonka Kantolantieltä haarautuu pieniä kujia eri suuntiin mm. Lemmenkuja ja Paasorannantie. Päkkilänkangas (MK=maisemakokonaisuus, R=rakennushistorialliset arvot) ) on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi, jossa on 60 kohdetta, jotka on rakennettu ennen vuotta 1955 eli merkittäviä jo ikänsä vuoksi.

Myös Paakkari-Junnila aluuelta, Hietala-Virkkula, Karhunsaari-Vasikkasaari, Koni-Piukkula ja Konin alueilta löytyy useita kymmeniä ennen vuotta 1955 rakennettuja kohteita. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä RKY löytyy Pohjois-Iistä myös kaksi: Akolan tila ja Pohjanmaan rantatien hyvin säilyneet osuudet Hiivalantie-Kantolantie.

Maalaismaisemaan kuuluu monenlaisia piirteitä kuten niittyjä, latoja ja avo-ojia. Päkkilänkankaalla Kantolantien varrella metsämaisema ja peltoaukeamat vuorottelevat tasaiseen tahtiin. Konintiellä asutus on pääsääntöisesti tien molemmin puolin. Iijoki ja sen rannalla olevat vanhat rakennukset luovat omaleimaisen vanhan kauneuden maisemaan. Virkkulantien historiallisena nähtävyytenä voidaan pitää Akolan kartanoa ja nykypäivään kuuluvana PVO:n Raassakan voimalaitosta ja PVO Voimalohen kalankasvattamoa.

Karhunsaaren ja Päkkilänkankaan läpi virtaa Hiastinhaara eli Iijoen tulvahaara. Vuonna 2003 se oli kuin "turha puro", pahasti liettynyt uoma, jonka vedenvirtaus oli täysin pysähtynyt ja rantapenkereet pajuttuneet.Takana ovat ne ajat, jolloin myllynkivet ja sahat pyörivät Hiastinhaaran virran voimalla.

Samana vuonna 2003 kyläyhdistys aloitti Hiastinhaaran kunnostushankkeen ja hanke jatkuu edelleen ja mm. yhteistyössä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa niitetään ja siistitään syksyllä 2019 Hiastinhaaran 4-tien molemminpuolinen näkemäalue

Iin kunnan asukasmäärä on noin 10 000 asukasta, josta pohjoisiiläisten osuus on yli 950. Kyläämme rakennetaan uusia omakotitaloja, vapaista tonteista on kysyntää ja vanhoja rakennuksia kunnostetaan koko ajan. Suurin osa pohjoisiiläisistä saa elantonsa muusta kuin maataloudesta. Oulun ja Haukiputaan keskuksissa työssäkäynti on yleistä. Yritystoiminta Pohjois-Iissä on hyvin monipuolista - maanviljelyä, hevostaloutta ja useita muita eri alojen yksityisyrittäjiä samoin kuin valtakunnallisesti tunnettuja yhtiöitä kuten PVO-Vesivoima Oy ja Voimalohi Oy. Perinteisesti myös meren ja joen läheisyys on tuonut lisäelinkeinon kalastuksesta niin koko Iin alueella kuin Pohjois-Iissäkin. Iijoki on erityisen tunnettu mm. nahkiaisista ja lohesta.  ( Anita Sievänen)

Pohjois-Ii alkaa sillan pohjoispuolelta!

_MG_0174.JPG

Tuttu näky Iijoella-lohipato!

_MG_0173.JPG