Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:418708 kpl


Mikä on Hiastinhaara ja Hiastinhaaran historiaa (Yrjö Tuominen) 

I JA II VAIHEET 2002-2013

V. 2002 KUNNALLISALOITE IIN KUNNANVALTUUSTOLLE HIASTINHAARAN KUNNOSTAMISESTA JA PERUSTETTIIN HIASTINHAARAN TOIMIKUNTA (2002-2013)
V. 2004 EEMELI KIVINIEMEN (OULUN AMMATTIKORKEAKOULU) OPINNÄYTETYÖ KUNNOSTAMISESTA
V. 2005, 2006, 2007, 2009 VESIKASVUSTON NIITTOA JA RUOPPAUSTA HIASTINHAARASTA JA HIASTINLAHDELTA
V. 2010-2013 HIASTINHAARAN RUOPPAUSTA VENEILYKELPOISEEN KUNTOON JA VÄYLÄMERKIT
I ja II vaiheen kokonaisrahoitus oli 72 000.00€, josta pohjoisiiläisten talkootyön ja oman rahan osuus oli noin 30 000.00€.

III-VAIHE 2014-2020

* v. 2013, 2016 ja 2019 Hiastinhaaran 4-tien näkemäalueen rantojen raivaus ja niitto yhteistyössä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa
* v. 2014 kyläyhdistys perusti Hiastinhaaralle lammaslaidun alueen ja maisemanhoitoon saatiin Ympäristösopimus ( = maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemahoitosopimus ) ajalle 1.5.2015-30.4.2020. Hiastinhaaralla laidunsivat ensimmäisinä vuosina pohjoisiiläisten Emilia ja Samuli Hiltusen lampaat ja nykyisin laidunnussopimus on tehty pohjoisiiläisen lampurin Olli Häyrysen kanssa.
  * v. 2014-2015 siivottiin talkoilla vanhaa Hiastinhaaran luontopolkualuetta ja uimaranta-alue myös konevoimin Navettarannassa 
  * v. 2016 aloitettiin Hiastinhaaran luontopolun- ja lintutornialueen rakentamis- ja kunnostamishanke yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Alue valmistui ja vihittiin käyttöön 17.6.2017. Hankkeen yhteydessä laajennettiin myös lammaslaidunaluetta ja perustettiin uusi Patakarin lammaslaidun. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hoidossaolevien lammaslaidunten kokonaispinta-ala on nyt 7,18 ha ja Patakarille kyläyhdistys on saanut myös Ympäristösopimuksen ajalle 1.5.2018-30.4.2023.
  * Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueen hoidosta kyläyhdistys on tehnyt Iin kunnan kanssa kunnossapitosopimuksen ajalle 1.4.2017-31.12.2021 ja hoidosta saadaan sopimuksen mukainen korvaus.
  * Kesästä 2019 alkaen kyläyhdistyksen luonnonlaidunalueet ovat siirtyneet myös luomuvalvontajärjestelmään ja lampurimme Olli Häyrynen on luomutuottaja, joka on keskittynyt luonnonmukaiseen eläintuotantoon ja eläinten osalta korostetaan terveyttä ja hyvinvointia.
  * v. 2014 Oulun Ammatikorkeakoulun vaihto-opiskelijat Pavlina Vickovan Tsekistä ja Jaroslav Drabin Slovakiasta tekivät yhdessä Pohjois-Iin koulun oppilaiden ja kyläläisten kanssa Akolan-Hiastinhaaran-Junnilan maisemanhoitosuunnitelman. Maisemansuunnittelu käynnistyi elokuussa ProAgrian YmpäristöAgrohankkeen järjestämällä kyläkävelyllä ja jatkui syyskuussa vaihto-opiskelijoiden tutustustumiskierroksella yhdessä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa. “Meidän päätavoitteena oli suunnitella alue kyläläisten tarpeisiin mutta myös houkutella vierailijoita tutustumaan alueeseen. Alueella on luontaista vetovoimaa emmekä halunneet muuttaa liiaksi paikan ominaispiirteitä. Halusimme säilyttää alueen mahdollisimman luonnonmukaisena mutta tuoda sinne uusia ja moderneja elementtejä. Vierailimme kylässä ja hyödynsimme maisemasuunnittelussa kyläläisilta kerättyjä kommentteja.”
  * Kesällä 2019 toteutamme yhden heidän ideoistaan eli rakennamme Akolanlahteen Hiastinhaaran suulle Akolan polkusillan, joka lyhentää matkaa kävellen mm. Hiivalasta Virkkulaan. Polkusilta toteutetaan talkoilla ja kyläyhdistys maksaa rakennustarvikkeet.

  ANITAN SUURET KIITOKSET tässä teille kaikille ahkerille talkoolaisille:
  Seppo Tiiro, Raimo Välikangas, Tarmo Mähönen, Janne Kantola ja Antte, Jani Kantola, Tuomas Kantola, Niko Kantola, Markus Kantola, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Markku Veijola ja Jouni Mähönen

  Hiastinhaaran risu- ja polttopuutalkoissa lauantaina 29.2.2020 klo 9-14 tehtiin yhteisesti talkootyötunteja mahtava määrä ja täytettiin samalla talvilomalaisille liiteri täyteen tulisteluja varten. Myös polttopuut on nyt ainakin neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuosikulutus laavulla on 8-10 pinometriä vuodessa. Hiastinhaaran rantojen risutalkoot olivat nyt tärkeät, koska kaatuvat risut ja puut estävät jo pahoin liikkumisen ja kalastajien kulkemisen merelle.

  Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, puu, lumi, taivas, ulkoilma ja luonto

  IV-VAIHE

  IIN KUNTA ON TODENNUT, ETTÄ 4. VAIHEEN KUNNOSTUSTYÖT ( uusi teräsrumpu tai uusi silta ) VAATISIVAT ERILLISEN KIERTOTIEN RAKENTAMISEN VILKKAASTI LIIKENNÖIDYLLE 4-TIELLE EIKÄ EU/ELY:LLÄ OLE LÄHIVUOSINA ANTAA RAHOITUSTA KOHTEESEEN.

  IIN KUNTA PITÄÄ ERITTÄIN HYVÄNÄ ASIANA, ETTÄ HIASTINHAARAN VIRTAUSTA ON PARANNETTU MERELLE PÄIN JA HUOLEHDITTU HIASTINHAARAN RANTOJEN SIISTEYDESTÄ. TIEHALLINTO 3.4.2009 PIDETYSSÄ NEUVOTTELUTILAISUUDESSA ESITTI, ETTÄ JATKOSSA TIELAITOS HUOLEHTII RUMPUJEN PUHDISTUKSESTA KUTEN RISUJEN JA ROSKIEN POISTOSTA.

  KIITÄMME KAIKKIA KUNNOSTUSPROJEKTIIMME OSALLISTUNEITA !

  2012

  POHJOIS-IIN JAKOKUNTA ON MYÖNTÄNYT VIRALLISESSA KOKOUKSESSAAN 29.2.2012 HAKEMUKSESTAMME 2250 EUROA HIASTINHAARAN VENEVÄYLÄN KUNNOSSAPITOON

  "OLLINHIJAN" KOHDALLA OLEVAN NOIN 100 METRIN PITUISEN ALUEEN RUOPPAAMISEEN. TYÖ ON TARKOITUS TEHDÄ HETI PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN,JOLLOIN LUMI ON SULANUT JA KAIVURI VOI HYVIN TYÖSKENNELLÄ ( POPELY/35/07.00/2012)

  YKSPENSAAN NOKAN JA KIUSAAJANNOKAN VÄLISEN ALUEEN RUOPPAUS SIIRTYY ENSI TALVEEN 2013, JOLLOIN TOIVOMME, ETTÄ JÄÄN PAKSUUS ON RIITTÄVÄ JA VÄHENTÄÄ NÄIN HUOMATTAVASTI KUSTANNUKSIA.

  2013

  Maanrakennusliike R. Jussila Oy:lle, Kari Mustonen Oy:lle, Maanrakennus ja - urakointi Mauno Päkkilälle ja Maanrakennus J Päkkilä Oy:lle on lähetetty Hiastinhaaran loppuruoppauksesta tarjouspyynnöt ja tarjoukset pyydetty puheenjohtajalle 31.1.2013 mennessä. Ruopattavan väylän pituus on noin 200 metriä ja leveys pohjalta noin 5 metriä. Poissiirrettäviä massoja on noin 500 m3 ja massojen läjitysalueet on merkitty tarjouspyyntöjen ohessa oleviin karttoihin. Väylän pohjan tulee olla ruoppauksen jälkeen noin 1.7 m syvyinen keskivesikorkeuden alapuolella. Rahoitus loppuruoppaukseen saadaan Pohjois-Iin jakokunnalta.

  Lisätietoja antavat Jarmo Tuominen ja Yrjö Tuominen. Arto ja Ari Välikangas ovat merkanneet alueen ja Jarmo T. on lupautunut putsaamaan alueen lumesta jäätymisen nopeuttamiseksi.

  Phj. Anita kysyy ELY:n Jorma Pessalta Hiastinhaaran Natura 2000-alueen rajoitusmääräykset ja mahdollistavatko ne ruoppausmassojen  siirtoa Hiastinhaaran lintutornille lisämaaksi tulevaa kunnostusta varten.

  7.2.2013 saadun vastauksen perusteella Hiastinlahden luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset kieltävät mm. kaikenlaisen maaperän vahingoittamisen ja muuttamisen sekä kaikenlaisen muun toiminnan, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen maisemakuvaan tai kasviston säilymiseen. Tämän perusteella ruoppausmassojen läjittämisen luonnonsuojelualueelle voidaan katsoa olevan rauhoitusmääräysten vastainen toimenpide

  17.2.2013 klo 11.00 alkaen tehtiin Hiastinhaaran loppuruoppauksen katselmus valitun urakoitsijan eli Mauno Päkkilän kanssa

  PAIKALLA OLIVAT MAUNO PÄKKILÄ, RAIMO VÄLIKANGAS, AUNE OLKONIEMI, TIINA JOENSUU, JOUNI MÄHÖNEN, YRJÖ TUOMINEN, JARMO TUOMINEN, TARMO MÄHÖNEN, ARI VÄLIKANGAS, OLLI TIIRO JA ANITA SIEVÄNEN.

  KIITOS TUULA TIIROLLE MAKOISISTA MUNKKIKAHVEISTA !!!

  MUISTIO KATSELMUKSESTA

  17022013935.jpg17022013938.jpg

  17022013940.jpg

  17022013942.jpg

  17022013943.jpg

  17022013945.jpg


  PVO-VESIVOIMA OY TEKEE HIASTINHAARALLA KESÄLLÄ 2013 4-TIEN YLÄPUOLISEN OSAN PAJUKON RAIVAUKSEN JA ALAPUOLINEN OSA TEHDÄÄN KYLÄLÄISTEN TALKOOVOIMIN.

  282338_530680436974246_977331440_n.jpg

  Kevät 2013 ja kesää 2013 Hiastinhaaralla, kuvaajana Jenni Teppo

  img_3589.jpg2.jpg