Hiastinhaaran eli Iijoen tulvahaaran historiaa ja nykypäivää Pohjois-Iissä

ANITAN SUURET KIITOKSET tässä teille kaikille ahkerille talkoolaisille:
Seppo Tiiro, Raimo Välikangas, Tarmo Mähönen, Janne Kantola ja Antte, Jani Kantola, Tuomas Kantola, Niko Kantola, Markus Kantola, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Markku Veijola ja Jouni Mähönen

Hiastinhaaran risu- ja polttopuutalkoissa lauantaina 29.2.2020 klo 9-14 tehtiin yhteisesti talkootyötunteja mahtava määrä ja täytettiin samalla talvilomalaisille liiteri täyteen tulisteluja varten. Myös polttopuut on nyt ainakin neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuosikulutus laavulla on 8-10 pinometriä vuodessa. Hiastinhaaran rantojen risutalkoot olivat nyt tärkeät, koska kaatuvat risut ja puut estävät jo pahoin liikkumisen ja kalastajien kulkemisen merelle.

KIITÄMME KAIKKIA KUNNOSTUSPROJEKTIIMME OSALLISTUNEITA !

2012

POHJOIS-IIN JAKOKUNTA ON MYÖNTÄNYT VIRALLISESSA KOKOUKSESSAAN 29.2.2012 HAKEMUKSESTAMME 2250 EUROA HIASTINHAARAN VENEVÄYLÄN KUNNOSSAPITOON

"OLLINHIJAN" KOHDALLA OLEVAN NOIN 100 METRIN PITUISEN ALUEEN RUOPPAAMISEEN. TYÖ ON TARKOITUS TEHDÄ HETI PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN,JOLLOIN LUMI ON SULANUT JA KAIVURI VOI HYVIN TYÖSKENNELLÄ ( POPELY/35/07.00/2012)

YKSPENSAAN NOKAN JA KIUSAAJANNOKAN VÄLISEN ALUEEN RUOPPAUS SIIRTYY ENSI TALVEEN 2013, JOLLOIN TOIVOMME, ETTÄ JÄÄN PAKSUUS ON RIITTÄVÄ JA VÄHENTÄÄ NÄIN HUOMATTAVASTI KUSTANNUKSIA.

2013

Maanrakennusliike R. Jussila Oy:lle, Kari Mustonen Oy:lle, Maanrakennus ja - urakointi Mauno Päkkilälle ja Maanrakennus J Päkkilä Oy:lle on lähetetty Hiastinhaaran loppuruoppauksesta tarjouspyynnöt ja tarjoukset pyydetty puheenjohtajalle 31.1.2013 mennessä. Ruopattavan väylän pituus on noin 200 metriä ja leveys pohjalta noin 5 metriä. Poissiirrettäviä massoja on noin 500 m3 ja massojen läjitysalueet on merkitty tarjouspyyntöjen ohessa oleviin karttoihin. Väylän pohjan tulee olla ruoppauksen jälkeen noin 1.7 m syvyinen keskivesikorkeuden alapuolella. Rahoitus loppuruoppaukseen saadaan Pohjois-Iin jakokunnalta.

Lisätietoja antavat Jarmo Tuominen ja Yrjö Tuominen. Arto ja Ari Välikangas ovat merkanneet alueen ja Jarmo T. on lupautunut putsaamaan alueen lumesta jäätymisen nopeuttamiseksi.

Phj. Anita kysyy ELY:n Jorma Pessalta Hiastinhaaran Natura 2000-alueen rajoitusmääräykset ja mahdollistavatko ne ruoppausmassojen  siirtoa Hiastinhaaran lintutornille lisämaaksi tulevaa kunnostusta varten.

7.2.2013 saadun vastauksen perusteella Hiastinlahden luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset kieltävät mm. kaikenlaisen maaperän vahingoittamisen ja muuttamisen sekä kaikenlaisen muun toiminnan, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen maisemakuvaan tai kasviston säilymiseen. Tämän perusteella ruoppausmassojen läjittämisen luonnonsuojelualueelle voidaan katsoa olevan rauhoitusmääräysten vastainen toimenpide

17.2.2013 klo 11.00 alkaen tehtiin Hiastinhaaran loppuruoppauksen katselmus valitun urakoitsijan eli Mauno Päkkilän kanssa

PAIKALLA OLIVAT MAUNO PÄKKILÄ, RAIMO VÄLIKANGAS, AUNE OLKONIEMI, TIINA JOENSUU, JOUNI MÄHÖNEN, YRJÖ TUOMINEN, JARMO TUOMINEN, TARMO MÄHÖNEN, ARI VÄLIKANGAS, OLLI TIIRO JA ANITA SIEVÄNEN.

KIITOS TUULA TIIROLLE MAKOISISTA MUNKKIKAHVEISTA !!!

MUISTIO KATSELMUKSESTA

17022013935.jpg17022013938.jpg

17022013940.jpg

17022013942.jpg

17022013943.jpg

17022013945.jpg


PVO-VESIVOIMA OY TEKEE HIASTINHAARALLA KESÄLLÄ 2013 4-TIEN YLÄPUOLISEN OSAN PAJUKON RAIVAUKSEN JA ALAPUOLINEN OSA TEHDÄÄN KYLÄLÄISTEN TALKOOVOIMIN.

282338_530680436974246_977331440_n.jpg

Kevät 2013 ja kesää 2013 Hiastinhaaralla, kuvaajana Jenni Teppo

img_3589.jpg2.jpg