Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:555781 kpl

https://www.adressit.com/ei_enaa_lisatuulivoimaa_iihin !!!

KANNANOTTO/mielipide 19.8.2019

LISÄKANNANOTTO/mielipide 3.5.2020

IMG_20200804_0001.jpg

Kaleva24_2_2020.jpg

Tekniikan Maailma 13.2.2020 kirjoittaa tuulivoimatuesta

YLEISÖOSASTOKIRJOITUS/Anita Sievänen 27.1.2020

AAMULEHTI lukijan mielipide 18.1.2020

PAMFLETTI-TUULIVOIMAA SUOMESSA!

Kuka kierrättää vanhat tuulivoimalat?– Saksan ympäristövirasto huolestui pian käsiin räjähtävästä ongelmasta https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/d9203125-ce24-4a80-a3b7-cc2a5a93c6d1?

ELY:n lausunto Iin Ollinkorven tuulivoimahankkeen YVA-suunnitelmasta ja OAS:sta

Iin kunnassa on tällä hetkellä ( 7/2019) 54 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja rakenteilla on lisää 5 voimalaa Kuivaniemen Viinamäkeen, joten vuoden 2019 lopussa toiminnassa on yht. 59 myllyä.

Lisäksi rakentamista odottaa 12 rakennusluvan saanutta voimalaa Olhavan Palokankaalla, jonka lisäksi Yli-Iin Pahkakoskella olevalle iiläisten ulkopalstalle on saatu lupa 32 tuulimyllylle. Vuonna 2020 toiminnassa olisi jo 103 myllyä.

Tämän lisäksi on vielä kolme tuulipuistoa selvitysvaihessa. Yksi on Pohjois-Iin ja Olhavan välille kaavaltu enimmillään 63 myllyn Ollinkorven tuulipuisto ja toinen noin 60 voimalan Yli-Olhavan tuulipuisto sekä viimeisimpänä 6 voimalan projekti Kovasimen alueelle Etelä-Iissä aivan Haukiputaan ja Iin rajalle. Mikäli nämä kaikki toteutuvat enimmillään, Iissä halkoisi tuulta lähes 250 tuulivoimalaa. Koko Iin kunta muuttuu yhdeksi isoksi sähköä tuottavaksi teollisuusalueeksi maalla ja lisäksi mahdollinen 80 myllyn Suurhiekan merituulipuisto merellä. Meistä asukkaista tehdään koehenkilöitä, jotka saarretaan tuulimyllyillä, joiden yhteisvaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen ei tiedetä. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava nimenomaan voimaloiden suuri koko, hankealueen kokonaislaajuus sekä jo lähiympäristössä olevat ja suunnitellut voimalat.

Kaleva12082019.jpg

 

HavainnekuvaOllinkorventuulivoimala.jpg