Pohjois-Ii on kylä Iin kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen pohjoispuolella. Itäisin osa on PVO-Vesivoima Oy:n Raasakan voimalaitos, läntisin Perämeri saarineen ja Natura-alueineen, etelässä rajana on Iijoki ja pohjoisessa Muhojoki. Kyläämme halkoo etelä-pohjoissuuntaisesti Valtatie 4 (E75) ja itä-länsisuuntaisesti ns. vanha nelostie, nykyinen valtakunnallinen matkailutie Pohjanlahden Rantatie.