Iin kunnan Ympäristöpalkinto 2020

YMPÄRISTÖPALKINTO ANITA SIEVÄSELLE, LISÄKSI KUNNIAMAININTA IIN SEURAKUNNALLE

Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Kunnan ympäristöpalkinto 2020 on myönnetty pohjois-iiläiselle Anita Sieväselle, joka on luotsannut kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kuntalaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle.

Kunnanhallitus myönsi lisäksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristötyöstä. Seurakunta on muuttanut kiinteistöjensä
energiakäytön uusiutuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja kouluttaa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa.

Palkinnon saajat julkistettiin Hävikki haltuun -tapahtumassa 11.9.2020. Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. 

Aikaisemmin palkittuja:

  • 2019: Antti J. Leinonen: Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja ilmastomuutoksenvastaista työtä. Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä – töitä näkyy niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin.
  • 2018: Paula Suutari: edistänyt paikallisuutta ja kulttuuriympäristön säilyttämistä vaikuttamalla Niittysaaressa sijainneen Iijoen uiton majoitusrakennuksen siirrättämiseen Huilingin museo- ja kahvilakäyttöön.
  • 2017:: Sanna Koivisto: edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.
  • 2016: Juho Tauriainen: yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.

image_5.jpg

Sydämelliset kiitokseni IIn kunnalle ja Teille kaikille, työni jatkuu edelleen!