Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:236245 kpl

Iin kylien neuvottelukunnan kokousmuistio 4.9.2018

IMG_20180605_0002.jpg

Kaleva Yhteisöt 4.6.2018

IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA JÄRJESTÄYTYI!
Iin kylien neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Anita Sievänen ja sihteeriksi Riitta Räinä. Iin kylien neuvottelukunta toimii Iin kunnanhallituksen niemeämänä työryhmänä. (Khall 26.2.2018/§60) Seuraava kokous järjestetään Veeran Puodissa 4.9.2018.
Kokouksessa olivat mukana edustajat seuraavista iiläisistä rekisteröidyistä kyläyhdistyksistä; 
Jakkukylän kyläyhdistys ry/Erkki Niskala, Jokikylän kyläyhdistys ry/Kaisu Höyhtyä, Kuivajoen Pohjoisrannan Kyläyhdistys ry/Kirsti ja Helena Kehus,                     Pohjois-Iin kyläyhdistys ry/Anita Sievänen, Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry/Valtteri Pakonen, Oijärven kyläyhdistys ry/Jaana Klaavuniemi, Soili Tauriainen, Myllykankaan kyläyhdistys ry/Paula Juopperi ja Kari Nykänen, Ylirannan kyläyhdistys ry/Saara Paakkola, Iin kunnanhallituksen edustajat/Johannes Tuomela ja Teijo Liedes, Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/sihteeri Riitta Räinä.

Iin kylien neuvottelukunnan jäsenet/järjestäytyminen

Iin kunta/Iin kylien neuvottelukunta pyytää rekisteröityjä kyläyhdistyksiä nimeämään Iin kylien neuvottelukunta –työryhmään varsinainen jäsenen ja hänelle varajäsen. Kyläyhdistyksiä pyydetään lähettämään jäsenen ja varajäsenen yhteystiedot (Kyläyhdistyksen nimi, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

ke 2.5.2018 klo 12 mennessä osoitteella riitta.raina@ii.fi 
Tämän jälkeen kokouspalkkio maksetaan kyläyhdistyksille siten, että yksi kokouspalkkio/kyläyhdistys/kokous.

Iin kylien neuvottelukunnan järjestäytymiskokous Merihelmessä

ti 8.5.2018 klo 18 

IIN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS

ASIALISTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Perustettu 3.2.2014

TOIMINNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Iin kylien neuvottelukunta on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa käydään keskustelua ajankohtaisista asioista, saadaan uutta tietoa, jaetaan kokemuksia ja hyviä esimerkkejä, saadaan koulutusta, tehdään aloitteita, edistetään eri hankkeisiin liittyen eri tahojen yhteistyötä ja syvennetään yhteistyötä kunnassa eri kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, asukasyhdistysten ja muiden yhdistysten välillä.

Iin kunnan edustajat voivat välittää tietoa Iin neuvottelukunnan kautta kylille päin ja toisinpäin.

KÄYTÄNTÖ KOKOONTUMISISTA JA KOOLLEKUTSUMISESTA JA TIEDOTTAMISESTA

Kylien neuvottelukunnan sihteerinä ja koollekutsuja toimii Iin kunnan kylien yhteyshenkilö ja Iin kylien neuvottelukunta valitsee keskuudestaan tarvittaessa puheenjohtajan kokouksiin, joita pidetään 2-4 kertaa vuodessa ja eri kylillä.

Neuvottelukunta tiedottaa asioistaan Ajankohtaista Iin kylille - tiedotteella ja Iin kylien FB-sivuilla.

Iin kunnan kylien yhteyshenkilöt ovat Riitta Räinä ja Annastiina Junnila ja neuvottelukunnan kokouksia on pidetty mm. Iin Kuivaniemellä Luola-aavalla, Myllykankaalla ja  Kuivaniemen kirjastotalolla sekä Olhavassa ja Väli-Olhavassa.

IIN KYLÄT - lisää ajankohtaista tietoa https://www.facebook.com/iinkylat

*

IIJOEN OTVA-HANKKEEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2016-2018 ON NIMETTY IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNNAN VARSINAISEKSI EDUSTAJAKSI ANITA SIEVÄNEN Pohjois-Iin kyläyhdistys ry JA VARALLE RIITTA RÄINÄ Iin kunta.

______________________________________________________________________

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

SYTY:n uutiskirje 9/2018