IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

MEIJÄN IIN AVVOIMET KYLÄT - video iiläisistä kylistä (11) julkaistu 12.6.2021 https://youtu.be/QZ0Q3fQwUtk

TEHTÄVÄ JA TARKOITUS:

Iin kylien neuvottelukunta on Iin kunnan ja Iin kylien yhteistyön ja kehittämisen
neuvottelukunta.
Iin kylien neuvottelukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton, jonka tarkoituksena on:
- toimia Iin kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Iin kuntaan ja muihin
yhteistyökumppaneihin nähden
- edistää Iin kylien välistä yhteistyötä sekä kunta-kyläyhteistyötä
- edistää Iin kylien elinvoimaisuutta, kylien asukkaiden viihtyisyyttä, alueen palveluiden
säilymistä sekä arjen turvaa ja hyvinvointia
- pyrkiä vaikuttamaan mm. asumiseen, liikenneratkaisuihin, turvallisuuteen ja
ympäristöön liittyviin asioihin
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille kyliä
koskevissa asioissa
- järjestää kokouksia, retkiä, kursseja, keskustelutilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia sekä
tiedottaa hanke- ja toiminta-avustuksista

Iin kylien neuvottelukunnan kokouksia pidetään 2-4 kertaa vuodessa.
Jokaisesta iiläisestä rekisteröityneestä kyläyhdistyksestä

on pyydetty nimeämään

neuvottelukuntaan sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Valittu jäsen toimii
tiedonvälittäjänä omalle kylälle.

Iin kylien neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii kokousten
koollekutsujana ja sihteerinä toimii Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori.
Iin kylien neuvottelukunnan kokoukset pidetään vuorottain eri kylillä ja kutsu kokouksiin
lähetetään neuvottelukunnan varsinaisille jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta sähköpostitse.
Kokouksista tehdään muistiot, jotka julkaistaan Ii-Instituutin nettisivuilla
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylienneuvottelukunta/.
Iin kylien neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vaan se maksetaan
kyläyhdistykselle, joka on kulloinkin edustettuna kokouksessa.

__________________________________________________________

Suomen_Kylat.jpg

SUOMEN KYLÄT RY

Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisen puolesta. Yhdistämme paikalliset toimijat valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa hyödynnetään osaamista ja kehitetään yhdessä uutta.

SUOMEN KYLÄT uutiskirje toukokuu 2024

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2024

Puheenjohtaja: Arto Pirttilahti

Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset:

Ruohola Hanna, SataKylät ry, varajäsen Sievänen Anita, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry Korkealaakso Heikki, Eteläpohjalaiset Kylät ry, varajäsen Lallo Rauni, Etelä-Karjalan Kylät ry Lintunen Mervi, Järvi-Suomen Kylät ry, varajäsen Tiilikainen Miia, Keskipohjalaiset Kylät ry

Rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät):

Pyykkö Hannele, Vaara-Karjalan Leader, varajäsen Ojanen Terhi Leader Länsi-Saimaa ry Teuri Maarit, Ykkösakseli ry, varajäsen Poikonen Pia, Varsin Hyvä ry Niemi-Huhdanpää Mervi, Leader Aisapari ry, varajäsen Kurunlahti Nina, Nouseva Rannikkoseutu ry

Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt:

Tupala Krista, Satakuntaliitto, varajäsen Kallio Sointu, Eläkeliitto Tiainen Simo, MTK, varajäsen Yliselä Paula, Maaseudun Sivistysliitto Hakanen Pertti, MTK ry, varajäsen Mäkinen Annukka, Suomen Kuntaliitto

Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt: Högbacka Mathias, Aktion Österbotten rf, varajäsen Backlund Nora, SLF