Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:444551 kpl

IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA

JÄSENET JA MUISTIOT LÖYTYVÄT:

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

TEHTÄVÄ JA TARKOITUS:

Iin kylien neuvottelukunta on Iin kunnan ja Iin kylien yhteistyön ja kehittämisen
neuvottelukunta.
Iin kylien neuvottelukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton, jonka tarkoituksena on:
- toimia Iin kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Iin kuntaan ja muihin
yhteistyökumppaneihin nähden
- edistää Iin kylien välistä yhteistyötä sekä kunta-kyläyhteistyötä
- edistää Iin kylien elinvoimaisuutta, kylien asukkaiden viihtyisyyttä, alueen palveluiden
säilymistä sekä arjen turvaa ja hyvinvointia
- pyrkiä vaikuttamaan mm. asumiseen, liikenneratkaisuihin, turvallisuuteen ja
ympäristöön liittyviin asioihin
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille kyliä
koskevissa asioissa
- järjestää kokouksia, retkiä, kursseja, keskustelutilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia sekä
tiedottaa hanke- ja toiminta-avustuksista

Iin kylien neuvottelukunnan kokouksia pidetään 2-4 kertaa vuodessa.
Jokaisesta iiläisestä rekisteröityneestä kyläyhdistyksestä on pyydetty nimeämään
neuvottelukuntaan sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Valittu jäsen toimii
tiedonvälittäjänä omalle kylälle.

Iin kylien neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii kokousten
koollekutsujana ja sihteerinä toimii Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori.
Iin kylien neuvottelukunnan kokoukset pidetään vuorottain eri kylillä ja kutsu kokouksiin
lähetetään neuvottelukunnan varsinaisille jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta sähköpostitse.
Kokouksista tehdään muistiot, jotka julkaistaan Ii-Instituutin nettisivuilla
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylienneuvottelukunta/.
Iin kylien neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vaan se maksetaan
kyläyhdistykselle, joka on kulloinkin edustettuna kokouksessa.

___________________________________________________________________

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

SYTY:n uutiskirje 8/2019