Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:1010367 kpl

TESS (Towards European Societal Sustainability) - tutkimushanke, jossa olivat mukana Suomi, Espanja, Italia, Romania, Saksa ja Skotlanti ja koordinoijana Suomessa toimi Oulun Ammattikorkeakoulu. Suomesta valikoitui 32 hanketta, joista yhdeksi tutkittavista aloitteista valikoitui Pohjois-Ii HINKU-kylä.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry pääsi mukaan hankkeeseen, koska HINKU- kylä on esimerkki yhteisöllisestä ratkaisusta eli päätös osallistumisesta on tullut kyläläisiltä ja kylätoiminta on jatkunut tarpeeksi pitkään, jotta sillä olisi jo koettua historiaa.

IMG_20170120_0001.jpg

TESS-hanke on nyt päättynyt ja hankkeen englanninkielinen loppuraportti on ilmestynyt. Sivuilla 13-14 esitellään HINKU-kylä Pohjois-Ii, jossa todetaan mm.

Kyläyhdistys on kiinnostava TESS-hankkeelle (”Kohti eurooppalaista yhteiskunnallista kestävyyttä”), koska Iin kunta on mukana kunnianhimoisessa kansallisessa HINKU projektissa. Kunnan pitkänajan tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Iin kyläläiset ovat aktiivisesti mukana tukemassa tavoitetta ja siirtymistä uusiutuvaan energian käyttöön mm. tarjoamalla opastusta aurinkovoimaloiden hankintaan ja maalämpöjärjestelmien asennukseen. Energiajärjestelmien hintojen laskettua, on kiinnostus puhtaaseen energiatuotantoon kasvanut. Tietoa jaetaan koulutustilaisuuksissa, kyläyhdistyksen lehdessä, verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa (Facebook).

Kyläyhdistyksen toiminta tähtää kyläläisten ja vierailijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Iin kunta on yksi Pohjois-Suomen kunnista, joissa asukasluku kasvaa. Aktiiviset kylät voivat houkutella ja vaikuttaa siihen, että uusia taloja rakennetaan ja enemmän asukkaita muuttaa maaseudulle.

 
 
TYÖPAJASSA 2.11.2016 tutustuttiin tutkimushankeessa kehitettyihin kahteen työkaluun:
 
*
TESS-hanke on julkaissut myös kaksi englanninkielistä tiedotetta, jossa toisessa on nostettu esille kiinnostavia esimerkkejä erilaisista yhteisöllisistä projekteista Euroopassa

*

19.1.2015 toteutettiin ensimmäinen haastattelu, jossa kartoitettiin kyläyhdistyksen historiaan, jäsenyyteen, hallintoon, verkoistoihin, yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita ( Anita) sekä haastateltiin kylältämme enegia-asioihin perehtynyttä henkilöä Kimmo Seurasta. Mitä on siis vuonna 2014 on jo tehty:

* Kimmo Seurasella itsellään on ollut 1500 watin aurinkosähköjärjestelmä wapusta alkaen, jota laajennetaan keväällä -15 ja kehittelee siihen tuotantosysyteemin eli miten tuotettu aurinkosähkö voidaan käyttää maksimaalisesti itse ostosähkön korvaajana kuitenkin ilman yli-investointia. Järjestelmä  voi toimia malliratkaisuna  ja  tutustumiskohteena halukkaille ja tuotanto ja energiankulutus ovat täysin reaaliaikaseurannassa.

*OK talon maalämpösysteemejä on toteutettu ainakin 3, yhden putkisto on mm. pellossa

*Energiansäästöön tähtääviä  mittauskohteita  on tai  on  ollut  Pohj Iisssä
useita,( kymmenkunta)...
*Hinku  kuntaan liittyen Pohjois-Iissä  on  toteutettu ainakin seuraavat
kohteet:

- Pohjois Iin  koulun  maalämpö, ennen  öljy, nyt se on  varasysteeminä
- autokorjaamon hallin maalämpö ( öljy)
- konepajahallin  lämmitysjärjestelmän  optimointi ( ex  WinWind  halli )

* Aurinkokeräinsysteemejä ON AINAKIN YHDESSÄ REILUNKOKOISESSA OK TALOSSA, Toteutettu  muutama  vuosi sitten. Käytettävissä   demokohteena  sekin.
Haastattelun toinen osuus koski yhdistyksemme taloutta ja siihen vastattiin kirjallisesti ( Anita). 
Haastattelutiedot siirretään Saksaan Potsdamiin, hankkeen pääkonttorin tietokantaan ja analysoitavaksi ja tuloksia saadaan kesän-syksyn 2015 aikana.

Hankkeen virallinen sivu: www.tess-transition.eu

Yhteisöaloitteille suunnattu sivu: www.sustainable-communities.eu