Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:1010370 kpl

OULUN SEUDUN LEADER RY:n PALVELUPORTAAT HANKE 2016-2017

 Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueelta Palveluportaat –hankkeeseen on valittu 

Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry, Mäntyranta-Honkalan Kyläyhdistys ry, Utajärven Kotiseutuyhdistys ry, Livokas ry, Nuorittan Nuorisoseura ry sekä Hannuksen Kyläyhteisö ry. 

Kaikkien case-kohteiden toimijoiden kanssa on pidetty aloituspalaveri, jossa olemme pohtineet hankkeen tuomaa hyötyä valituille case-kohteille. Kohteista on tarkempi esittely PopLeaderin kotisivuille osoitteeseen http://www.popleader.fi/fi/yhteiset-hankkeet/palveluportaat . Lisäksi tulemme tiedottamaan hankkeen etenemisestä Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/palveluportaat/  ja tietenkin sähköpostitse.  

Palveluportaat – hanketta toteutetaan Koillismaan Leaderin, Oulun Seudun Leaderin, Keskipiste Leaderin ja Rieska Leaderin toiminta-alueella. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Nousevan Rannikkoseudun toteuttaman Palvelevat Kylät – hankkeen kanssa, johon on valittu viisi kylää case-kohteiksi.  

Yksi hankkeemme tavoitteista on kehittää toimijoiden verkostoitumista ja ideoiden vaihtoa yli kuntarajojen. Keskustelua on tarkoitus pitää yllä suljetussa Facebook - ryhmässä, johon kutsutaan Palveluportaat – ja Palvelevat Kylät hankkeiden case toimijat. Keskustelussa voi ideoida uutta, kertoa oman yhdistyksen toiminnasta sekä vaihtaa hyviä käytänteitä. 
Pohjois-Iin kyläyhdistys sai hankkeen avustuksella tehdyksi huoltosopimuksen, joka allekirjoitettiin Iin kunnan ja kyläyhdistyksen välille, kohteena Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualue Pohjois-Iissä.
Hanke on päättynyt 31.12.2017 ja lisätietoja hankkeesta https://www.oulunseudunleader.fi/fi/hankkeet/palveluportaat-hanke